LÆGEVAGTEN

A K U T  L Æ G E H J Æ L P (Udenfor klinikkens åbningstider)

Hverdage mellem 14.00 -16.00 henviser vores telefonensvarer til lokal praktiserende læge.
Efter kl 16 og i weekender samt helligdage henvises til akuttelefonen TLF. 1813.